KADET2020
W dniach 05.10.-09.10.2020r. w Trzebieży odbył się coroczny obóz szkoleniowy klas mundurowych pod krypt. KADET2020. Każdego dnia na uczestników obozu czekały nowe zadania i wyzwania. Młodzież realizowała zadania z zakresu techniki i taktyki interwencji, poznała specyfikę służby zarówno w straży pożarnej jak i w wojsku i policji. Szkoliliśmy się w strzelaniu, taktyce, łączności jak i medycynie. Oprócz zajęć taktycznych czekały na naszych uczniów także zajęcia z samoobrony i podstaw boksu. W czasie trwania szkolenia uczniowie mieli za zadanie nie dopuścić do wygaszenia obozowego ogniska, które ogrzewało ich podczas nocnego pełnienia wart. Obóz ten dla wielu jest początkiem drogi do realizacji założonych celów i otwartą drogą do pełnienia służby mundurowej.
Gabriela Morawska
powrót