Konkursy przedmiotowe etap rejonowy - wydanie materiałów dla szkół macierzystych

Od 17 listopada 2020 r. w sekretariacie głównym szkoły (pokój 100, pierwsze piętro szkoły) można odebrać karty odpowiedzi do zadań zamkniętych oraz hasła do materiałów konkursowych etapu rejonowego.

Do 18 listopada 2020 r. zostaną przesłanena adresy e-mail kody uczestników na wszystkie konkursy. 

powrót