Rekrutacja klasa siódma
  • 13 lipca drogą mailową na adres podany w podaniu do szkoły przekazana zostanie informacja o zakwalifikowaniu / niezakwalifikowaniu kandydatów
  • 15 lipca tą  samą drogą podana zostanie informacja o przyjęciu / nieprzyjęciu do klasy siódmej.

Uwaga! Warunkiem koniecznym przyjęcia do szkoły jest dostarczenie oryginału świadectwa z klasy szóstej.

Komisja rekrutacyjna

powrót