Terminarz konkursów przedmiotowych

Terminarz konkursów przedmiotowych dla uczniów SP województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2020/2021

Lp. Typ konkursu Termin przeprowadzenia
etapu szkolnego
(I etap)
Termin ogłoszenia wyników
etapu szkolnego przez dyrektorów szkół macierzystych (I etap)
Termin przeprowadzenia
etapu rejonowego
(II etap)
Termin ogłoszenia  wstępnych wyników
etapu rejonowego (II etap)
Termin przeprowadzenia
etapu wojewódzkiego
(III etap)
Termin ogłoszenia wstępnych wyników
etapu wojewódzkiego
(III etap)
SZKOŁY PODSTAWOWE
1. Języka Polskiego  19 października 2020 r.
godz. 10.00
do 21 października 2020 r. 23 listopada 2020 r.
godz. 10.00
do 18 grudnia 2020 r. 01 luty 2021 r.
godz. 15.00
do 05 marca 2021 r.
2. Matematyczny  19 października 2020 r.
godz. 13.00
23 listopada 2020 r.
godz. 13.00
02 luty 2021 r.
godz. 15.00
3. Historyczny   20 października 2020 r.
godz. 10.00
do 22 października 2020 r. 24 listopada 2020 r.
godz. 10.00
03 luty 2021 r.
godz. 15.00
4. Języka Niemieckiego  20 października 2020 r.
godz. 13.00
24 listopada 2020 r.
godz. 13.00
04 luty 2021 r.
godz. 15.00
5. Chemiczny  21 października 2020 r.
godz. 10.00
do 23 października 2020 r. 25 listopada 2020 r.
godz. 10.00
05 luty 2021 r.
godz. 15.00
6. Geograficzny  21 października 2020 r.
godz. 13.00
25 listopada 2020 r.
godz. 13.00
08 luty 2021 r.
godz. 15.00
7. Biologiczny 22 października 2020 r.
godz. 10.00
do 26 października 2020 r. 26 listopada 2020 r.
godz. 10.00
09 luty 2021 r.
godz. 15.00
8. Języka Angielskiego 22 października 2020 r.
godz. 13.00
26 listopada 2020 r.
godz. 13.00
10 luty 2021 r.
godz. 15.00
9. Fizyczny 23 października 2020 r.
godz. 10.00
do 26 października 2020 r. 27 listopada 2020 r.
godz. 10.00
11 luty 2021 r.
godz. 15.00
10. Wiedza o Społeczeństwie  23 października 2020 r.
godz. 13.00
27 listopada 2020 r.
godz. 13.00
12 luty 2021 r.
godz. 15.00
powrót