Test predyspozycji językowych

W piątek 22.05.2020r. o godz. 16.30 odbędzie się w formie zdalnej test predyspozycji językowych dla uczniów podlegającym rekrutacji do klasy 7. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami przesłanymi na  adres poczty elektronicznej rodzica wskazanym na podaniu przyjęcia ucznia do klasy siódmej.

powrót