"Z MIŁOŚCI DO POLSKI..."-konkurs recytatorski dla uczniów Białej.

1. Wybierz 1 tekst do recytacji, który w swoim charakterze/nastroju będzie odpowiadał tematowi konkursu:"Z miłości do Polski...".

2. Do 23 października wyślij zgłoszenie na librusie do organizatora konkursu. W zgłoszeniu podaj: imię i nazwisko, klasę, autora i tytuł utworu.

3. Konkurs odbędzie się na początku listopada. Dokładny termin zostanie ustalony i przekazany zgłoszonym uczniom po zamknięciu listy. Konkurs zostanie rozegrany w kategoriach: klasy 1-4 (szkoła podstawowa, klasy 5-8 (szkoła podstawowa),klasy 1-5 (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna)

Czekają na Was nagrody i dyplomy. Zapraszam!

Cele konkursu: doskonalenie umiejętności recytatorskich, upowszechnianie kultury żywego słowa, kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Agnieszka Sikorska-Furman

powrót