Zapraszamy do Białej!
Składanie podań i świadectw do 10 lipca 2020 r.:
Nr telefonu do komisji rekrutacyjnej: 793-543-462
powrót