Szkolny Klub Wolontariusza "Biała pomaga"

Trochę historii:

Szkolny Klub Wolontariusza funkcjonuje w Zespole Szkół w Policach już od 2009 roku. Na początku swojej działalności miał charakter elitarny. Już wtedy grupa młodzieży pod opieką p. Wioletty Jesiotr rozpoczęła współpracę ze szpitalem na Unii Lubelskiej w Szczecinie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach, która trwa do dziś. Zadanie wolontariuszy w obydwu instytucjach było podobne:

 • opieka nad dziećmi,
 • organizowanie czasu dzieciom poprzez wspólną zabawę,
 • czytanie bajek,
 • zajęcia plastyczne,
 • pomoc przy odrabianiu zadań domowych.

Wolontariusze pomagali również w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Korczaka w Policach, oraz w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie. Zanim zaistniał Szkolny Klub Wolontariusza w naszej szkole uczniowie pomagali społeczności polickiej w różnych akcjach pod opieką pani Joanny Cicheckiej. Staramy się wiernie kontynuować ich zaangażowanie.

 

W  roku szkolnym 2011/2012 Szkolny Klub Wolontariusza zaczął funkcjonować pod nazwą „Biała pomaga”.  Zaangażowanych jest co roku ok 10-15 uczniów z gimnazjum, liceum i technikum. Koordynatorami klubu są osoby wybrane w formie głosowania, lub z widocznymi predyspozycjami do pełnienia takiej funkcji. Opiekę ze strony szkoły sprawują:
p. Jolanta Geisler
 

Spotkania koła organizują koordynatorzy średnio raz w miesiącu, lub częściej - w miarę potrzeb (nie ma stałego dnia i godziny). Informację o spotkaniach uczniowie wieszają w widocznych miejscach w szkole oraz umieszczają na facebooku grupy.

 

Działalność:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach - opieka nad dziećmi,
 • Miejski Ośrodek Kultury w Policach - pomoc przy organizacji imprez,
 • Hospicjum Królowej Apostołów w Policach - pomoc przy organizacji imprez,
 • Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza w Policach - korepetycje dla dzieci ,
 • Uniwersytet III Wieku - nauka j. obcych,
 • Szpital Św. Mikołaja w Szczecinie przy Unii Lubelskiej - spędzanie wolnego czasu z dziećmi, aktywizowanie, rozmowy, zabawa,
 • Towarzystwo Opieki nad zwierzętami - czynności związane z opieka nad zwierzętami,
 • Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum Dla Dzieci i Dorosłych  akcje w szkole związane charytatywną zbiórką pieniędzy przekazywanych dla hospicjum,
 • Krwiodawstwo


Cechy dobrego wolontariusza:

 • odpowiedzialność
 • wypełnianie obowiązków szkolnych
 • zaangażowanie
 • pogoda ducha/pozytywne nastawienie
 • bezinteresowność
   

Korzyści z bycia wolontariuszem:

 • zdobycie nowych umiejętności
 • nawiązanie wartościowych i trwałych przyjaźni
 • realizacja własnych twórczych pomysłów
 • zdobywanie doświadczenia zawodowego i nie tylko
   

Wszystkich, którzy chcieliby do nas dołączyć prosimy o zgłaszanie się do opiekunów Klubu:
p. Wioletty Jesiotr i p. Marzeny Rafacz. Wszyscy są mile widziani. Im nas więcej tym więcej razem zrobimy. Przyjdź, spróbuj - mamy nadzieję, że zostaniesz z nami.
Zapraszamy!