Kursy języka niemieckiego przygotowujące do kontynuowania nauki w Szkole Europejskiej Niemiecko - Polskim Gimnazjum EDPG Löcknitz

Zapraszamy na kursy języka niemieckiego przygotowujące do kontynuowania nauki w Szkole Europejskiej Niemiecko - Polskim Gimnazjum EDPG Löcknitz. Kursy przewidziane są w dwóch grupach:

  • grupa początkująca 4 godziny w tygodniu (koszt 380 zł miesięcznie)
  • grupa zaawansowana 4 godziny w tygodniu (koszt 380 zł miesięcznie)

11 września 2020 r. – ostateczny termin przyjęcia zgłoszenia woli uczestnictwa w kursie języka niemieckiego na drukach dostępnych poniżej.

14 września 2020 r. godz. 16.00 – spotkanie organizacyjne dla rodziców, test kwalifikacyjny uczestników kursu.
16 września 2020r. podanie do informacji rodzica przydział ucznia do grupy zgodnie z wynikiem testu kwalifikacyjnego.

05 październik 2020r. rozpoczęcie kursu języka niemieckiego

Druk zgłoszeniowy