Przetargi
Wykonanie usługi przewozowej dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (z... Ogłoszenie nr 638507-N-2019 z dnia 2019-12-23 r. Zawiadomienie o wyborze oferty Police, dnia 31 grudnia 2019 r.    Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu   Informacja... Dostawy żywności do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w... Ogłoszenie nr 637753-N-2019 z dnia 2019-12-19 r. Zawiadomienie o wyborze oferty             Police, dnia 30 grudnia 2019 r.    Wykonawcy... Wykonanie usługi przewozowej dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (z... Ogłoszenie nr 633518-N-2019 z dnia 2019-12-06 r. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu   Police, dnia 18 grudnia 2019 r.    Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  ... Plan zamówień publicznych na 2019 rok Lp. Rodzaj zamówienia/dostawa/ usługa/ robota budowlana Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/ procedura udzielania zamówienia... Wykonanie usługi przewozowej dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (z... Ogłoszenie nr 660480-N-2018 z dnia 2018-12-11 r. Zawiadomienie o wyborze oferty Police, dnia 19 grudnia 2018 r.  Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Informacja z otwarcia... Dostawy żywności do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w... Ogłoszenie nr 659766-N-2018 z dnia 2018-12-10 r. Zawiadomienie o wyborze oferty Police, dnia 19 grudnia 2018 r.    Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu   Informacja... Plan zamówień publicznych na 2018 rok Lp. Rodzaj zamówienia/dostawa/ usługa/ robota budowlana Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/ procedura udzielania zamówienia... Wykonanie usługi przewozowej dla Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (z... Ogłoszenie nr 634572-N-2017 z dnia 2017-12-19 r. Zawiadomienie o wyborze oferty     Police, dnia 29 grudnia 2017 r.    Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  ... Dostawy żywności do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w... Ogłoszenie nr 628942-N-2017 z dnia 2017-12-07  Zawiadomienie o wyborze oferty    Police, dnia 18 grudnia 2017 r.    Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  ... Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim na Projekcie... Ogłoszenie nr 628145-N-2017 z dnia 2017-12-06 r. Zawiadomienie o wyborze oferty Police, dnia 21 grudnia 2017 r.    Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu   Informacja... II-gi przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i... Ogłoszenie nr 613138-N-2017 z dnia 2017-11-08 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Oświadczenie Uzupełnienie Police, dnia 04 grudnia 2017 r.  ... Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót... Ogłoszenie nr 597373-N-2017 z dnia 2017-10-04 r.   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT... Zapytanie ofertowe Dotyczące złożenia oferty na stanowisko Asystent doradcy zawodowo - edukacyjnego Roboty budowlane - III-gi przetarg nieograniczony na dostosowanie części pomieszczeń internatu... Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2017-07-06  (numer ogłoszenia 546630-N-2017 ). Police, dnia 1 sierpnia 2017 r.     ZAWIADOMIENIE   Mając... Roboty budowlane - II-gi przetarg nieograniczony na dostosowanie części pomieszczeń internatu...   Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2017-06-14 (numer ogłoszenia 533325-N-2017 ). ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Police, dnia 28 czerwca 2017 r.... Roboty budowlane - przetarg nieograniczony na dostosowanie części pomieszczeń internatu do... Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2017-05-30 (numer ogłoszenia 521375-N-2017). ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTOSOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ... Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Protokół z zapytania ofertowego Informacje z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 1 Informacje z otwarcia ofert 2 III przetarg Ogłoszenie Załącznik nr 1 - zad.1 Załącznik nr 1 - zad.2 Załącznik nr 1 - zad.3 Załącznik nr 1 - zad.4 Załącznik nr 1 - zad.5 Załącznik nr 2... Przetarg nieograniczony Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania