Historia
Początki polskiej edukacji ponadpodstawowej w Policach sięgają wczesnych lat pięćdziesiątych, kiedy to utworzono Zasadniczą Szkołę Budowlaną Centralnego Urzędu Szkolenia
Zawodowego. W połowie lat 70-tych połączono istniejące w Policach szkoły zawodowe w jeden zespół szkół. W roku 1981 do Zespołu Szkół Zawodowych wcielono Liceum Ogólnokształcące. Dwa lata wcześniej szkole nadano imię Ignacego Łukasiewicza. Wybitny polski chemik stał się patronem szkoły, która przez 20 lat objęta była mecenatem Zakładów Chemicznych "Police".
Na początku lat 90-tych zakłady zrezygnowały z patronowania szkole. Obecnie jest to Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza.

 

Kalendarium

1951 - utworzenie Zasadniczej Szkoły Budowlanej Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego;
1953 - powołanie Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego;
1959 - utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, słynnej "samochodówki";
1972 - powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Przyzakładowej Zakładów Chemicznych "Police"; Technikum Zawodowego Ministerstwa Przemysłu Chemicznego; Technikum Zawodowego dla Pracujących (misję utworzenia tych szkół powierzono mgr inż. Michałowi Kołodziejskiemu, a pierwszym dyrektorem został mgr Błażej Czajka);
1975 - połączenie istniejących w Policach szkół w jeden Zespół Szkół Zawodowych;
1979 - nadanie Zespołowi Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza oraz wręczenie ufundowanego przez Zakłady Chemiczne "Police" sztandaru;
1979 - powołanie na dyrektora mgr Romualda Sierpińskiego;
1981 - włączenie do Zespołu Szkół (mieszczącego się dotychczas w Szkole Podstawowej nr 4 w Policach) Liceum Ogólnokształcącego i zmiana nazwy na Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza Zakładów Chemicznych "Police";
1982 - objęcie stanowiska dyrektora przez mgr inż. Jerzego Kliszewskiego;
1993 - likwidacja Ośrodka Doskonalenia Kadr w Policach, przejęcie obiektów tej instytucji przez szkołę;
1993 - zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza;
1993 - utworzenie Fundacji Ośrodek Doskonalenia Kadr w Policach, działającej na rzecz uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza;
1994 - utworzenie Zasadniczej Szkoły dla Dorosłych;
1994 - uroczyste otwarcie Pływalni przy Zespole Szkół;
1995 - powstanie Niemiecko-Polskiej szkoły w Locknitz;
2000 - uchwała Rady Powiatu Polickiego o utworzeniu "Polsko-Niemieckiego Gimnazjum w Locknitz";
2000 - powstanie Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół;
2003 - powołanie na dyrektora szkoły mgr Beatę Golisowicz;
2005 - powstanie Centrum Edukacji, Integracji i Rehabilitacji "Podgrodzie" w Nowym Warpnie;
2007 - przekazanie przez Starostę Polickiego nowego sztandaru z okazji 35-lecia istnienia szkoły;
2007 - w Zespole Szkół rozpoczyna działalność Regionalna Szkoła Mistrzostwa Sportowego;
2008 - powstanie pierwszej klasy integracyjnej liceum ogólnokształcącego;
2009 - wybudowanie zespołu boisk Orlik 2012;
2010 - przebudowa budynku administracyjnego Warsztatów Szkolnych na potrzeby Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
2011 - przebudowa i modernizacja pracowni gastronomicznej i hotelarskiej;
2011 - wybudowanie lodowiska "Biały Orlik";
2013 - powołanie na dyrektora szkoły Agatę Markowicz - Narękiewicz;
2013 - uroczyste otwarcie hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół