Szkoła w liczbach

Stan liczebny na 30.09.2020r.

Liceum - 575
Technikum -108
Branżowa - 140
Podstawowa - 274
Razem: 1097